Montessoripedagogik – Kort förklarat

Montessoris grundare Maria Montessori levde mellan 1870 och 1952 och var en av de första kvinnorna  att utbilda sig till läkare i Italien. Hon levde ett innehållsrikt liv där hon bland annat blev landsförvisad från Italien under Mussolinis styre. Anledningar till detta var bland annat att hon vägrade låta barnen färgas av fascistpropagandan och göra fascisthälsningar. Fredstanken är en grundläggande del i Montessoripedagogiken.

Montessori började arbeta med handikappade barn

Maria Montessoris arbete med barn utvecklades genom hennes forskning som läkare då hon började utbilda handikappade barn i Roms förorter. 1907 startade hon Casa de Bambini där barn från slummen i San Lorenso får gå. Maria Montessori ville med Casa de Bambini studera utvecklingen hos barn på normalnivå för att kunna hjälpa handikappade barn.

Montessoripedagogik i sammanfattning

I korta drag ska vi redogör för Montessoris pedagogik, den kan sammanfattas i dessa 6 punkter.

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Montessorimaterial

Bakgrunden till Montessorimaterialet och hur det placeras tillgängligt på öppna bokhyllor i barnens höjd sägs vara den att Maria Montessori först hade allt material i ett låst skåp. En morgon var hon sen och då hade barnen öppnat skåpet och tagit hand om materialet själva, valt ut det material som de ville använda. I ett Montessori klassrum eller förskola finns olika material tillgängliga för barnen som de kan välja själva under en lärares observation. Lärarens uppgift är att hjälpa barnet till att hjälpa sig själv.

Vardagliga aktiviteter viktig del av

Vardagliga aktiviteter är en viktig del av Montessori. Att barnet får hjälp att själv klara av vardagliga aktiviteter som tvätta sig, plocka undan, duka bordet. Helhetstänket är också viktigt, att visa på hur natur och människa hör ihop och hur barnet är en del av helheten.

Exempel på födelsedagsfirande på montessoriförskola

Exempel på födelsedagsfirande på en Montesssoriförskola kan vara; Barnet som fyller 3 år står i ringen med en jordglob i händerna . I mitten av ringen finns en lampa som lyser och symboliserar solen. För varje år som barnet fyllt så får barnet gå runt lampan med jordgloben i händerna för att visualisera hur det går ett år och jorden har snurrat ett varv kring solen. Pedagogen läser samtidigt en berättelse om viktiga händelser i barnets liv.

Montessoripedagogik idag

Idag finns det ungefär 20 000 skolor runt om i världen som använder sig av Montessoripedagogiken och det i åldrarna 1-18. Maria Montessori nominerades tre gånger till Nobels Fredspris men fick det aldrig. Innan Italien gick över till Euro som valuta så tryckte man nya 1000-lire sedlar med Maria Montessoris bild på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *