Author: admin

Montessoripedagogik – Kort förklarat

Montessoris grundare Maria Montessori levde mellan 1870 och 1952 och var en av de första kvinnorna  att utbilda sig till läkare i Italien. Hon levde ett innehållsrikt liv där hon bland annat blev landsförvisad från Italien under Mussolinis styre. Anledningar till detta var bland annat att hon vägrade låta barnen färgas av fascistpropagandan och göra

Continue reading …

Skapa kultur av lärande

Det finns många sätt att skapa en kultur av lärande i till exempel ett klassrum och det finns också några misstag man kan göra men låt oss fokusera i det här inlägget på hur du som lärare kan lyckas. Det är du som lärare som skapar ett klimat i i ditt klassrum och där kan

Continue reading …