Category: Pedagogik

Montessoripedagogik – Kort förklarat

Montessoris grundare Maria Montessori levde mellan 1870 och 1952 och var en av de första kvinnorna  att utbilda sig till läkare i Italien. Hon levde ett innehållsrikt liv där hon bland annat blev landsförvisad från Italien under Mussolinis styre. Anledningar till detta var bland annat att hon vägrade låta barnen färgas av fascistpropagandan och göra

Continue reading …