Om oss

Välkommen till Lära för Livet!

Vi är en engagerad sajt som vill fokusera på lärande och utbildning. Vi lyfter fram olika typer av lärande och hur det kan se ut under en människas liv. Det innebär att att vi kommer diskutera och fundera över olika former av läromedel och lärandesituationer. Vi människor tar in kunskap på olika sätt och på den här sajten vill vi även ge en bred bild av vad lärande kan vara.

Vad innebär det att lära för livet?

Genom att fortsätta att hålla ett öppet sinne och vara ödmjuk så kan en människa lära sig nya saker genom hela livet och fortsätta att utvecklas och utmanas mentalt. Vi hoppas kunna vara en plattform där nya tankar och idéer stöts och blöts samt att nya tankar kan ta form.

Vi vill diskutera vikten av kunskap och lärande och hur det formar och påverkar människors liv.